Educatieboerderij

 

Per 31 maart 2014 zijn wij een  educatieboerderij. Wij willen kinderen van de basisschool belevend  laten leren.  Wij gaan de lessen verzorgen op de boederij die afgestemd zijn op  leerdoelen van de school.  We verzorgen het lesaanbod van de groepn 3/4, 5/6, en 7/8, maar ook klassen van het voortgezet onderwijs.

 

Doelstellingen van Boerderij-educatie Rivierenland zijn dat kinderen:

 

1. Leren over de herkomst en productiewijze van hun voedsel;

2. Leren over smaak in relatie tot gezondheid;

3. Leren over natuur, landschap en waterbeheer op en rond het land- & tuinbouwbedrijf. Daarnaast komen indien van toepassing op het bedrijf en desgewenst door de school speciale thema’s als duurzaamheid , energie, techniek en economie aan bod.

Boerderij-educatie Rivierenland is een initiatief vanuit 3 samenwerkende agrarische natuurverenigingen in Rivierenland, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW), ANV Lingestreek en VANL De Capreton. Het initiatief wordt ondersteund door en er wordt samengewerkt met diverse strategische partners zoals de Betuwse Bloem met al haar pacten, Fruitmasters, Rabobanken West Betuwe en Bommelerwaard, LTO Noord, Provincie Gelderland, Steunpunt Smaaklessen Wageningen UR, de lokale Natuur- & Milieu educatiecentra (NMe) en diverse gemeenten in Rivierenland etc.

voor meer informatie zie:

www.facebook.com/BoerderijeducatieRivierenland

Twitter: @BoereduRVRNLND

Website: www.boerderijeducatierivierenland.nl