Wie zijn wij?

wie zijn wij??

Wij zijn een familie met drie dochters en runnen samen een melkveebedrijf in Maurik, Maurik ligt in de Betuwe tussen de Rijn en de Waal, wij wonen in het buitengebied tussen Rijswijk en Maurik. De omgeving wordt gekenmerkt door de vele fruitboomgaarden. Ons bedrijf telt 220 melkkoeien en 160 stuks jongvee. Ons bedrijf bewerkt 150ha land, hierop verbouwen we gras en mais. We willen zo veel mogellijk verduurzamen en hebben dan ook een aantal percelen met kruidenrijkgrasland, dit is erg aantrekkelijk voor weidevogels en insecten. Weidevogelbeheer en natuur zijn bij ons erg belangrijk.  Verder zijn er op ons bedrijf 3 paarden aanwezig, de nodige katten en onze vier prachtige Rhodesian Ridgebacks.